Informācija par īpašumu

Adrese: Vilku iela 5, Cēsis
Kadastra nr.: 42010040751
Platība: 10740000m2
Pašvaldības īpašums

Komunikācijas:

Cena: EUR

Pārdod nekustamo īpašumu Vilku iela 5, Cēsis

Īpašuma apraksts

Pašvaldība meklē nekustamā īpašuma attīstītāju daudzdzīvokļu māju būvniecībai vai privātmāju ciemata būvniecībai). Nekustamā īpašuma atsavināšana izsoles kārtībā.
Pieejamie inženiertīkli: Pa zemes gabalu un pieguļošo Vilku ielu: ūdensvads, sadzīves kanalizācija, gāze, lietus kanalizācija, elektrības kabeļi.
Pa pieguļošo Ata Kronvalda ielu: lietus kanalizācija, gāze, elektrības kabeļi, apgaisme, sakaru kabeļi.
Funkcionālais zonējums: Pašlaik – Publiskās apbūves teritorija, kas neparedz daudzdzīvokļu māju būvniecību, bet ir iespēja teritorijas plānojuma grozījumos mainīt uz JC vai DzD.
Atļautais stāvu skaits: Pēc grozījumiem – iespējama daudzīvokļu māju apbūve līdz 4 stāviem.

Publicēts: 24/11/2023

Īpašums pieder: Pašvaldības īpašums

Sazinies ar pārdevēju: Līva Biseniece, 29331454, liva.biseniece@cesunovads.lv

×