Informācija par īpašumu

Adrese: Rīgas iela 105, Cēsis
Kadastra nr.: 42010081304
Platība: 573285m2
Pašvaldības īpašums

Komunikācijas:

Cena: EUR

Pārdod nekustamo īpašumu Rīgas iela 105, Cēsis

Īpašuma apraksts

Pašvaldība meklē nekustamā īpašuma attīstītāju daudzdzīvokļu māju būvniecībai vai privātmāju ciemata būvniecībai). Nekustamā īpašuma atsavināšana izsoles kārtībā.
Pieejamie inženiertīkli: Pa pieguļošo Rīgas ielu: ūdensvads, spiedkanalizācija, elektrības kabeļi, 20 KV EPL.
Funkcionālais zonējums: Jaukta centra apbūve šobrīd neparedz dzīvojamo funkciju. Iespējama zonējuma maiņa zemes gabala daļai ar teritorijas plānojuma grozījumiem.
Atļautais stāvu skaits: Šobrīd – līdz 3 stāviem. Plānojot daudzdzīvokļu māju apbūvi, iespējams palielināt.

Publicēts: 24/11/2023

Īpašums pieder: Pašvaldības īpašums

Sazinies ar pārdevēju: Līva Biseniece, 29331454, liva.biseniece@cesunovads.lv

×