Informācija par īpašumu

Adrese: Leona Paegles iela 21, Cēsis
Kadastra nr.: 42010090604
Platība: 8486m2
Pašvaldības īpašums

Komunikācijas:

Piebraucamais ceļš

Ūdens

Kanalizācija

Elektrība

Gāze

Cena: EUR

Pārdod nekustamo īpašumu Leona Paegles iela 21, Cēsis

Īpašuma apraksts

Pašvaldība meklē nekustamā īpašuma attīstītāju daudzdzīvokļu māju būvniecībai. Nekustamā īpašuma atsavināšana izsoles kārtībā.
Pa piegulošo Leona Paegles ielu ir: ūdensvads, sadzīves kanalizācija, gāze, elektrības kabeļi, sakaru kabeļi, apgaisme.
Funkcionālais zonējums: Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija, kurai ir spēkā esošs detālplānojums, kuru plānots atcelt ar TP grozījumiem.
Atļautais stāvu skaits: Detālplānojuma zonējums pieļauj 3 līdz 4 stāvus + jumta izbūvi

Publicēts: 24/11/2023

Īpašums pieder: Pašvaldības īpašums

Sazinies ar pārdevēju: Līva Biseniece, 29331454, liva.biseniece@cesunovads.lv

×