Informācija par īpašumu

Adrese: Festivāla iela 42, Cēsis
Kadastra nr.: 42010020401
Platība: 15891m2
Pašvaldības īpašums

Komunikācijas:

Cena: EUR

Pārdod nekustamo īpašumu Festivāla iela 42, Cēsis

Īpašuma apraksts

Pašvaldība meklē nekustamā īpašuma attīstītāju daudzdzīvokļu māju būvniecībai vai privātmāju būvniecībai. Nekustamā īpašuma atsavināšana izsoles kārtībā.
Pieejamie inženiertīkli:
Pa pieguļošo Akmens ielu: ūdensvads, sakaru kabeļi.
Pa pieguļošo Festivāla ielu: ūdensvads, sadzīves kanalizācija, gāze, sakaru kabeļi, apgaismes kabeļi, lietus kanalizācija, elektrības kabeļi.
Funkcionālais zonējums: Jaukta centra apbūves teritorija.
Atļautais stāvu skaits: Pieļaujama daudzīvokļu ēku būvniecība līdz 4 stāviem un papildus iespējama jumta izbūve.
Piezīme: Uz zemes gabala atrodas fiziskai personai piederoša ēka ar kadastra apzīmējumu 42010020401001.

Publicēts: 23/11/2023

Īpašums pieder: Pašvaldības īpašums

Sazinies ar pārdevēju: Līva Biseniece, 29331454, liva.biseniece@cesunovads.lv

×