Informācija par īpašumu

Adrese: "Baukalnciems", Plācis, Straupes pag., Pārgauja
Kadastra nr.: 42820050103
Platība: 59000m2
Pašvaldības īpašums

Komunikācijas:

Cena: EUR

Pārdod nekustamo īpašumu "Baukalnciems", Plācis, Straupes pag., Pārgauja

Īpašuma apraksts

Pašvaldība meklē nekustamā īpašuma attīstītāju daudzdzīvokļu māju būvniecībai. Nekustamā īpašuma atsavināšana izsoles kārtībā. Infrastruktūra un komunikācijas: Izstrādāts detālplānojums. Teritorijas un vispārējais raksturojums un saistība ar pieguļošajām teritorijām: Teritorija atrodas Plāča ciema teritorijā, tuvu valsts autoceļam A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža ar nobrauktuvi uz pašvaldības ceļa Baukalns – Dainas un iebraukātu ceļa vietu īpašumā “Zītari - Vīksnas”. Detālplānojuma teritorijas ZR, Z un ZA pusē atrodas savrupmāju apbūve ar apsaimniekošanai paredzēto zemi, savukārt, DA, D pusē atrodas plašas mežu teritorijas, kā arī lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Zemāk D, no detālplānojuma teritorijas, ir Gaujas nacionālā parka Dabas lieguma teritorija Baukalna purvam. Blakus detālplānojuma teritorijas R daļai, atrodas neliela rūpnieciskās apbūves teritorija, kur ir auto remonta darbnīcas. Īpašuma „Baukalnciems” teritorijai nepieciešams infrastruktūras nodrošinājums savrupmāju apbūves gājēju un transportlīdzekļu kustībai, kā arī elektroapgādes, ūdens apgādes un notekūdeņu nodrošinājums, kas iespējams no Plāča izveidotās centrālo inženierkomunikāciju sistēmas.

Publicēts: 29/11/2023

Īpašums pieder: Pašvaldības īpašums

Sazinies ar pārdevēju: Līva Biseniece, 29331454, liva.biseniece@cesunovads.lv

×